Nepřímo to potvrdila lídryně STAN a Šance pro Kutnou Horu Silvia Doušová, která reagovala na veřejné vyjádření Pavla Bečána. Ten se totiž uskupení, za které kandidoval, rozhodl opustit.

"Byl bych velice nerad, aby mně někdo v budoucnost spojoval s akcí jednoho člena sdružení STAN - Šance pro Kutnou Horu, která přispěla k negativní atmosféře předvolební kampaně. Mrzí mě, že bylo porušeno naše volební heslo "Spojovat - ne rozdělovat", což se tímto činem našeho kolegy stalo. Také mě mrzí postup vedení sdružení, které se od této akce veřejně nedistancovalo v době, kdy se tuto informaci dovědělo. Proto jsem se rozhodl po pečlivém zvážení všech okolností ze sdružení STAN - Šance pro Kutnou Horu vystoupit," uvedl ve svém vyjádření Pavel Bečán.

Silvia Doušová reagovala veřejným prohlášením v průběhu pár hodin.

"Zásadně se distancujeme od individuální akce jednoho našeho, dnes již bývalého, člena, který stojí za letákem s Martinem Starým, na kterých je jeho fotka z jeho facebookového profilu se starostovským řetězem a novinovými titulky, které shrnují jeho neúspěšné snahy z doby, kdy byl starostou. Tento čin byl v rozporu s naší strategií kampaně a našimi hodnotami, proto jsem z toho vyvodila personální důsledky a tento člen byl bez prodlení vyloučen," uvedla ve vyjádření Doušová a vysvětlila, proč se od "akce" tohoto člena nedistancovala už dříve, přestože o ní věděla.

"Vzhledem k tomu, že jsem se tuto informaci dozvěděla pár hodin před zahájením voleb a vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení, jsem celou věc konzultovala s právníky a bylo mi doporučeno tuto informaci nezveřejňovat, aby nedošlo k maření trestního řízení. Do předvolebního klání jsem šla s jasným cílem navrátit důvěru v politiky, protože jsem věřila, že je to možné a že lze oddělit profesionální rovinu od roviny osobní. Na tomto cíli jsem postavila i naši kampaň a po celou dobu držela tuto linii, přestože byly na mou osobu i některé mé kolegy a kolegyně vyvíjeny velmi silné negativní tlaky ze všech možných stran. Nedokážu psát vyděračské dopisy, vyhrabávat špínu na své protikandidáty, ani brát si jako rukojmí děti, abych získala moc. Nenesu zodpovědnost za jednání dotyčného jedince, který si tím letákem vyřizoval osobní účty s Martinem Starým, ale cítím zodpovědnost vůči své rodině a vůči lidem, kteří mi v posledních měsících vyjádřili svou podporu ať už tím, že jsou se mnou na kandidátní listině, nebo tím, že mi dali svůj hlas. Všem se tímto velice omlouvám, neskutečně mě to mrzí a jsem připravena nést veškeré důsledky s touto nepříjemnou situací spojené," uvedla Doušová a omluvila se, že na telefonické dotazy už v neděli reagovat nebude.

Je otázkou, jak tato událost ovlivní koaliční vyjednávání i to, jestli Doušová bude chtít setrvat v čele uskupení.