Mezi vlčata a světlušky patří skauti a skautky do 11 let. „Hlavní závod proběhne v sobotu. Skupiny mladších skautů a skautek z celé republiky zde změří své síly v nejrůznějších disciplínách od stanovišť zaměřených na fyzickou zdatnost až po ty, kde je potřeba použít logické myšlení," vysvětluje Klára Procházková ze Skauta.

Akci slavnostně zahájí v pátek 26. září starosta Ivo Šanc ve Vlašském dvoře a skončí během nedělního dopoledne. „Závod vlčat a světlušek je tradiční akce, kterou organizuje Junák svaz skautů a skautek ČR. Koná se každé dva roky. Jako každá celostátní soutěž má i tato svá okresní i krajská kola a jedno kolo celostátní," doplňuje Procházková. (