Minulý týden redakci Deníku upozornil Tomáš Ouředník na skutečnost, že na stránkách Ministerstva životního prostředí je uveřejněný dokument, v němž se hovoří o mezideponii na čáslavské skládce. Považuje jej za novou skutečnost, která se kauzy týká.

Dokument je na stránkách ministerstva specifikován jako „žádost o souhlas s novým zařízením „Mezideponie“, jehož účelem bude dočasné soustředění odpadů před jejich předáním oprávněné osobě“. Nicol Lenertová, tisková mluvčí Krajského úřadu Středočeského kraje potvrdila, že žádost podala společnost AVE CZ v říjnu loňského roku a v půli března letošního roku byla schválena a rozhodnutí již nabylo právní moci.

Plánovaná mezideponie má být jakousi přestupní stanicí pro ukládání odpadu, který bude později předán do jiného koncového zařízení. Mezideponie o rozloze dvou tisíc pěti set metrů čtverečních by měla vyrůst v areálu čáslavské skládky. „Je tím myšleno vybudování či vytvoření plochy na tělese skládky,“ vysvětlila Lenertová.

Nejvíce zarážející skutečností je ale druh odpadu, který bude moci být na novou mezideponii navážen . Jde asi o šedesát druhů odpadů včetně filtrační hlinky a ropných kalů z údržby zařízení. Alespoň tak to stojí ve schválené žádosti AVE CZ.

Tisková mluvčí AVE CZ Pavla Ivácková ale tuto skutečnost dementovala. „Došlo k pomíchání pojmů. Tato žádost se týká zřízení mezideponie, ale nikoli pro kaly, nýbrž pro nebezpečné odpady, které jsou určeny pro spalovnu do Kralup,“ vysvětlila.

Jako mezideponie pro upravené ostravské ropné kaly ovšem může sloužit už i stávající čáslavská skládka. „Toto řešení bylo známo již při výběru zakázky AVE a bylo k němu vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí. Také je to uvedeno v Prováděcím projektu, který byl schválen dle směrnic Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí,“ vysvětlila Ivácková. „Na skládku Čáslav nebyly a nebudou navezeny žádné surové kaly, mohou zde být dočasně deponovány jen zmíněné upravené kaly,“ sdělila.

Ani upravené kaly do Čáslavi prý dosud dovezené nebyly, protože první vlaky s upravenými kaly z Ostravy zamíří přímo do koncového zařízení, a tím je spalovna ve Vřesové.To ostatně bylo řečeno i na mimořádném zastupitelstvu, kde zástupci AVE CZ uvedli, že přímý odvoz odpadů z Ostravy bez jeho mezideponování v Čáslavi ekonomicky výhodnější.