„Paní Dzirasová zavzpomínala na humorné historky při výuce a na studenty ročního pomaturitního studia. Diskuse se rozvinula od historie jazykové školy k její budoucnosti," přiblížil setkání Josef Treml.

Jazyková škola bude od září nabízet kurzy pro veřejnost a jako volnočasové aktivity pro studenty školy a žáky základních škol v Kutné Hoře. „Vždyť přeci platí: Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem," dodal ředitel Josef Treml.