„Zápis do obou tříd bude probíhat na základě doporučení školského poradenského zařízení a individuálního jednání se zákonnými zástupci,“ uvedla vyučující Monika Vokounová.

Každá ze tříd bude otevřena při minimálním počtu šesti žáků. „Do těchto obou tříd mohou být vřazeni i ti žáci, u nichž nebylo diagnostikováno mentální postižení,“ doplnila Vokounová.

O vzdělávání dětí v těchto speciálních třídách budou pečovat nejenom pedagogové základní školy, ale také speciální pedagogové a pedagogičtí asistenti a odborníci v podobě logopedů či specialistů na autismus.

Speciální třídu pro děti s vadami řeči se od září chystají otevřít také na základní škole ve Zruči nad Sázavou. Zápis do první třídy se tam uskuteční v pondělí 15. dubna.