Zastupitel Ivo Šimek na posledním zasedání zastupitelstva řekl, že do projektu půjde ročně přes milión a půl korun. „Hlavním cílem programu je, aby škola nabízela vzdělávání s vyšší přidanou hodnotou díky úzké spolupráci a zpětné vazbě mezi učiteli a rodiči," uvedl. Základní škola si totiž chce najmout experty a speciality, kteří zlepší kvalitu školy. Ředitelka školy Ivana Stará se zastupitelem Šimkem souhlasí. „Velké peníze z tohoto programu jdou do nadstandardní činnosti. Na věci, které v ostatních školách nebudou," prozradila. Finance, které by měly být v programu použity, jsou z rozpočtu města Zruč nad Sázavou a nejde o dotační program. Název celého programu Škola s hvězdičkou by měl, podle zastupitele Šimka, evokovat „být lepší". „Z toho důvodů je tam hvězdička. My se chceme snažit být lepší než výborní," řekl.

Program je rozdělen na čtyři části. První z nich je zvyšování kvality pedagogické práce a to díky pedagogickému konzultantovi. „Ten by měl pomoci zlepšit kvalitu vzdělávacího procesu tím, že bude každému učiteli pomáhat se rozvíjet a zlepšovat," řekl Šimek na zastupitelstvu.

Koncepce projektu popisuje spolupráci s konzultantem tak, že konzultant se bude pravidelně účastnit vyučovacích hodin a bude učitelům pomáhat zefektivnit vyučování. Konzultant by měl pomáhat hlavně v hodinách českého jazyka, cizích jazyků, matematiky a přírodovědných předmětů. Rozvíjet by se tak měla u žáků čtenářská, matematická a badatelská gramotnost.

Rodilý mluvčí

Druhou částí programu je výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím. „Projekt, ze kterého máme aktuálně financovaného rodilého mluvčího, končí a tak jsme ho chtěli udržet i na další rok," popsala Ivana Stará. Rodilý mluvčí by měl docházet do hodin čtvrtého až devátého ročníku. Zlepšit by měl také kompetenci pedagogického sboru.

Poradenské pracoviště je třetí částí projektu. „Rádi bychom zajistili služby školního psychologa, školního speciálního pedagoga a klinického logopeda pro žáky, rodiče i pedagogy přímo ve škole," řekla Stará. Školní psycholog je v aktuální době i lehkou nutností pro základní školy. Školní speciální pedagog by měl být zaměřen na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomáhat by měl při párové výuce a při konzultacích. Posledním pracovníkem by měl být klinický logoped. „Ten diagnostikuje děti s poruchou výslovnosti, konzultuje s logopedickými preventistkami postupy nápravy u konkrétních dětí," řekla Stará.

Poslední součástí programu je bruslení s hvězdičkou, které umožní všem žákům základní školy zvládnout během dvou prvních ročníků základní techniky bruslení.

Zastupitelstvo na svém posledním zasedání celou koncepci programu projednalo. Starosta Martin Hujer stejně jako zbytek vedení města projekt podpořil. „Chceme školu, která bude mít vyšší úroveň než teď. Ne, že by nyní škola nebyla na dobré úrovni, ale myslím, že milión a půl do vzdělání zručských dětí je tou nejlepší městskou investicí," řekl starosta.

Zastupitel Leoš Fiala nadnesl otázku financování. „Přijde mi, že milion korun do školy, do které jde i tak dost peněz, je moc," řekl. Ivo Šimek, který je jedním z tvůrců koncepce programu, ale řekl, že zručské děti si podporu zaslouží a jistě ji městu Zruč nad Sázavou mnohokrát vrátí. Koncepce byla i přes krátkou diskuzi schválena a Škola s hvězdičkou se tak rozjíždí na časové období od září 2015 do června 2019. „Plánujeme v červnu a o prázdninách projekt představit. Doufáme, že děti se budou na 1. září velmi těšit," řekla Stará.

Projekt a jeho úspěšnost bude posouzena každoročně městem.