Čtyři třídy sídlí v ulici Na Pohoří, jedna třída je odloučená v ulici 5. května, kde ji lze nalézt v prvním patře nad školní jídelnou.

Od dubna školka zve rodiče s dětmi k návštěvě „nanečisto“. Přijít mohou každou středu od 14.30 do 15.30 hodin do kterékoliv třídy. Děti si budou hrát, poznají nové kamarády, nenásilně se seznámí s novým prostředím a učitelkami. Rodiče se seznámí s chodem školky a obdrží informace o přijímání nových dětí do školky.

Samotné zápisy do mateřské školy se uskuteční na začátku května. Ve čtvrtek 2. května se zápis koná od 9 do 11.30 hodin a od 12.30 hodin do 14 hodin. V pátek 3. května se zápis koná pouze dopoledne, a to od 9 do 11 hodin.

Za týden si představíme děti z MŠ Na Kopečku ve Zbraslavicích. V tištěném vydání Kutnohorského deníku však již ve středu 3. dubna 2019!