Jako jedna z mála vzdělává děti podle pedagogické koncepce Franze Ketta. „Jsme jedna ze šesti školek v celé republice, které takto pracují,“ upřesnila ředitelka a vysvětlila, že se jedná o pedagogiku vztahovou.

„Dítě je pro nás vzácné a jedinečné. Tak ho přijímáme, aby ve vztazích s druhými dále rozvíjelo. Neměříme výkonem, a proto máme čas být spolu a učit se. Hrát si, slavit a objevovat a obdivovat život,“ uvedla. „My jako školka se snažíme o spolupráci s rodiči, snažíme se být školkou rodinného typu,“ dodala.

„Snažíme se rozvíjet vztahy ke členům komunity mateřské školy a města, abychom v dětech podpořili úctu a respekt k místu, kde žijí,“ popsala dále přístup.

Kromě toho ve školce pracují tak, aby dítě bylo ve středu dění, cítilo se přijaté a mělo radost z učení se novým věcem. „Každému dítěti vedeme portfolio, které je jakýmsi odrazem jeho tříletého, potažmo čtyřletého, pobytu ve školce. Když se dítě loučí se školkou, odnáší si jej na památku,“ prozradila ředitelka.

Školku jednou týdně navštěvuje farář, který vede katecheze. Díky biblickým příběhům se u dětí prohlubuje vědomí, že nejsou na světě samy a stávají se citlivější vůči druhým lidem. „Někdy s námi pan farář jezdí také na výlety,“ prozradila ředitelka.

Na závěr školního roku čeká děti zahradní slavnost, na níž se rozloučí předškoláci se školkou a naopak ve školce přivítají děti, které od nového školního roku rozšíří kolektiv.

Ve školce se zaměřují na vztahy k přírodě

close Děti ze školky Nové Dvory na školní zahradě. info Zdroj: Deník / Marie Michaleová zoom_in

Mateřská škola Mašinka je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory. Je umístěna v malebném prostředí bývalé farské zahrady. Školka je jednotřídní s kapacitou dvacet pět dětí.

„Bohužel poptávka o umístění dětí značně převyšuje nabídku volných míst. To je ale problém většiny mateřských škol,“ povzdechla si vedoucí učitelka Eva Procházková. „Filozofií naší školky je rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozenosti,“ uvedla.

Děti se ve školce vzdělávají podle školního vzdělávacího programu Rok v mateřské škole, který je zaměřen na vztah k přírodě a její ochraně.

Celý školní rok je ve školce bohatě protkán různorodými aktivitami. „Jezdíme na plavecký výcvik do bazénu TJ Sparta Kutná Hora, nedílnou součástí jsou také divadelní představení, polodenní i celodenní výlety a vzdělávací projektu, které jsou organizovány buď přímo ve školce, nebo v jejím blízkém okolí,“ vyjmenovala Eva Procházková.

Poslední projektový den děti prožily na nedalekém zámku Kačina, kde se podrobně seznámily se životem hmyzu.

Školka dětem nabízí také několik zájmových kroužků. „Předškolákům nabízíme hru na zobcovou či sopránovou flétnu. Novinkou od letošního roku je také keramické tvoření pro všechny děti a seznamování se základy angličtiny,“ zakončila vedoucí.

Příště si představíme děti z MŠ v Suchdole a v Miskovicích. V tištěném vydání Kutnohorského deníku však již ve středu 19. června 2019.