Naopak nejstarší děti, které se připravují na školu, navštěvují třídy Sovičky a Včeličky. Školka pracuje podle školního vzdělávacího programu nazvaného Kouzelná planeta Země. Program je připravován v souladu s ročními obdobími.

Učitelky dětem samozřejmě vymýšlejí zajímavý program. Nedávno ve školce například přivítali přednášku vedenou Ondrou Pelikánem ze Záchranné stanice Žleby. Ten dětem přinesl ukázat živá ochočená zvířátka, například sovu, ježka, hada a další a povyprávěl o tom, jaké dovednosti používají zvířata ve volné přírodě, aby si obstarala potravu nebo uchránila v nebezpečí.

Za týden si představíme děti z MŠ Pohádka v Kutné Hoře. V tištěném vydání Kutnohorského deníku však již ve středu 10. dubna 2019!