„Na distanční výuku jsme připraveni. Máme žákovské notebooky k zapůjčení, příslušný software a učitele proškolené k jejich využívání,“ uvedla ředitelka Základní školy Jana Palacha v Kutné Hoře Jaroslava Drabešová. Jediný problém podle ní bude v připojení na internet u některých rodin.

Na Základní škole ve Zbraslavicích zase řešili, kdo bude žáky kvůli vysoké nemocnosti pedagogů učit a kdo doručí notebooky těm, co je ještě potřebují. Škola je totiž na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice od pondělí 21. září na 14 dní uzavřená. V uplynulém týdnu tak škola fungovala pomocí systému Bakalář, přes který učitelé zadávali žákům úkoly. V příštím týdnu už by měla probíhat distanční výuka.

Také Základní škola Kamenná stezka v Kutné Hoře je na distanční výuku zdá se připravená. „Máme darovaných jednadvacet notebooků od organizace Česko digital, což pro naši školu zprostředkoval Nadační fond Eduzměna. Potom máme zhruba deset našich školních počítačů, takže v případě, že distanční výuka nastane, měli bychom s počítači zřejmě vystačit. Teď ještě zjišťujeme, nebude-li počítač potřebovat některý žák půjčit,“ uvedla ředitelka školy Andrea Melechová Ruthová. Podle ní ale řada rodičů pořídila dětem vlastní notebooky už v době, když se na jaře školy uzavřely.

Pro učitele ZŠ Kamenná stezka, podobně jako například Základní škola v Uhlířských Janovicích, plánuje škola pořídit technického vybavení a notebooky z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Škola má zároveň vypracovaný krizový plán.

„Komunikovali jsme s ostatními řediteli škol, radili jsme se. V případě distanční výuky pojdeme přes Google Classroom. Nejnáročnější bude technická stránka věci, aby všichni rodiče zvládli obsluhu počítačů. Máme už ale praxi z jara, to je výhoda,“ uvedla ředitelka a zdůraznila, že i při současné prezenční výuce zažívají učitelé krušné časy. „Mnohé děti nebyly půl roku ve škole. To je strašně znát. Špatně se soustředí, hůře spolupracují,“ dodala.

Stejný systém využívá i Základní škola Žižkov v Kutné Hoře. „Pro distanční výuku byla stanovena jasná pravidla, děti od 3. do 9. ročníku budou pracovat přes Google Classroom, děti 1. a 2. ročníku mají připravena úložiště pro potřebné materiály. Na schůzkách v září jsme od rodičů zjistili zájem o případné zapůjčení techniky, zájem projevilo okolo dvaceti rodičů. Všem zájemcům jsme připraveni techniku zapůjčit,“ shrnula zástupkyně ředitele Jana Nedvědová.