„Já bych to nazval jakýmsi společným myšlením. Retenční nádrž byl další projekt, který jsme chtěli ve městě spustit, do toho přišel podnět od občanky s jejím umístěním právě do parku na Komenského náměstí. Ve stejný okamžik pak přišla se stejnou myšlenkou vedoucí odboru správy majetku Iveta Motyčková. Jsme nyní tým opravdu na jedné vlně a to je pro práci úžasně nabíjející,“ říká místostarosta Čáslavi Martin Horský (Čáslav pro všechny). Retenční nádrž má kapacitu 15 m³ a je osazena čerpadlem pro její jednoduchou obsluhu a následné využití k závlaze parku.

„Celkové náklady na její vybudování jsou 283 tisíc korun včetně DPH, nyní jsme přihlášeni do projektu, kde žádáme o úhradu 85 % způsobilých nákladů,“ doplnil místostarosta.

Podle vedoucí odboru správy majetku Ivety Motyčkové se město takto snaží řešit dopady dlouhotrvajícího sucha a vysychající podzemní zdroje. „Výrazný pokles hladiny vodních zdrojů muselo město v roce 2020 řešit vyhlášením opatření obecné povahy spočívající v omezení užívání pitné vody za účelem zálivky,“ doplnila Motyčková s tím, že doteď byla voda ze střechy Diakonie bez užitku odváděna do dešťového svodu. To by se nyní díky retenční nádrži mělo změnit a městu přinést úspory díky omezení zálivky zeleně z vodovodního řadu.

„Zadržená voda bude sloužit na zálivku veřejné zeleně v Čáslavi, tedy nejen parku na Komenského náměstí, ale i v přilehlých lokalitách,“ vysvětlila Motyčková. V rámci rekonstrukce se park kromě nových povrchů, chodníku a žulové dlažby dočkal i nového veřejného osvětlení a ochranných mříží v povrchu vozovky kolem stávajících vzrostlých lip. „Celkové náklady realizace rekonstrukce parku jsou 3,1 milionů korun,“ uzavřel místostarosta.