Sobotní dopoledne patřilo dni otevřených dveří. Na zámku byla připravena výstava k dějinám spolků, kterou připravili členové jednotlivých organizací. Návštěvníci si mohli prohlédnout exposici rybářů, hasičů, Sokola, kynologů, spolku Kopretinka, fotbalistů, domácí péče LCC a obecního úřadu.

Na obou stupních základní školy bylo možno zavzpomínat na školní léta a na obecním úřadu bylo možno si prohlédnout nově zrekonstruovanou obřadní síň, v které byla instalovaná výstava fotografií Josefa Křena z 60. let. Všechny expozice přilákaly řadu pamětníků, kteří si rádi zavzpomínali nad dobovými fotografiemi. Odpolední program na zámeckém nádvoří odstartoval koncert vlašimské kapely Sebranka.

Významná výročí jsou vždy příležitostí pro ocenění zasloužilých členů, stejně to bylo i při této oslavě, jednotlivé spolky navrhly na ocenění své členy, kteří se nejvíce zasloužili o rozvoj nejen spolků, ale i celého Kácova. Odpoledne byla vyhodnocena výtvarná soutěž pro děti, vyhlášená obecním úřadem ve spolupráci s místní školou. Oceněným předal pamětní listy senátor Jaromír Strnad.

Křest knihy

Obecní úřad spolu s místními spolky vydal při tomto významném výročí publikaci věnovanou spolkovému životu v obci s názvem „700 let Kácov spolky jako svědci historie“. V rámci odpoledního programu byla tato kniha slavnostně pokřtěna.

V dalším programu vystoupily děti z místní školy, mažoretky ze Zbraslavic a kácovské děti, které navštěvují Základní uměleckou školu ve Zruči nad Sázaou. Tento blok zakončila místní hudební skupina Re-flex. V podvečer pokračoval program vystoupením pěveckého sboru Kácov z Nového Města nad Metují. A sobotní program zakončila svým koncertem skupina Corebells.

Mše a pohádka

Program pokračoval v neděli slavnostní mší, kterou sloužili biskup P. Václav Malý, generální vikář královahradecké diecéze P. Josef Socha, vikář P. Jaroslav Konečný a ThLic. Scieraszewski.

Slavnosti zakončila v neděli odpoledne pohádka Čert a Káča v podání čestínských ochotníků.

Oslavy se vydařily, každý si mohl najít žánr, který ho zaujal. Velký dík patří obecnímu úřadu, ale také jednotlivým spolkům, které připravily jednotlivé prezentace a podílely se i na zdárném průběhu celé akce.

Petr Křen; více jeho fotografií najdete ZDE