V Kutné Hoře se se zvýšeným obsahem železa ve vodě potýkají zejména obyvatelé v lokalitách Žižkov a Městské sady. Ačkoliv Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč (VHS) příčinu potíží odhalila a začala s jejím odstraňováním, je to podle všeho běh na dlouhou trať. Obnovit ochranou vrstvu v potrubí totiž potrvá měsíce.

Kutnohořané se ale přesto slevy na vyúčtování nedočkají. Důvod? Podle Krajské hygienické stanice Kutná Hora je voda zdravotně nezávadná.

„Protože voda nebyla orgánem veřejného zdraví prohlášená za nepitnou, nelze poskytnout slevu z ceny vody. Pokud odběratel požaduje slevu na vodném, lze mu po individuálním posouzení odečíst z celkové spotřeby vody určité množství vody použité na odkalování vodovodní přípojky,“ uvedl předseda představenstva VHS Jiří Štěpán.

Reagoval tak na dopis starosty města Josefa Viktory (ANO), který jej o oficiální stanovisko požádal. Štěpán ale zdůraznil, že v případech, kdy byla používáním vody se zvýšeným obsahem železa způsobena materiální škoda, může odběratel po předložení vyčíslení prokazatelných nákladů požádat o jejich náhradu.