Děti si procvičily jemnou motoriku trháním, lepením a výrobou sněhuláků. Klub Sluníčko se uskutečňuje každou středu od 9. - do 11.30 hodin v DDM Čáslav ve velké klubovně a sálu. Je určen pro rodiče s dětmi od 1 do 6 let. „Pro děti jsou přichystané pohybové hry, říkanky, písničky, výtvarné činnosi, mohou se vyřádit v prolézačkách na sále. Všichni, kdo mají zájem se mohou přijít podívat,“ uvedla Tereza Jarošová, pedagog volného času z DDM Čáslav.