Polychromovanou sochu Krista sedícího na skále pro veřejnost objevil před sedmi lety v pokladnici chrámu úplnou náhodou tým kutnohorského restaurátora Jakuba Ďoubala, když pátral po vhodném objektu k restaurování pro jednu ze svých studentek. Spolu s Kristem se v pokladnici nacházelo ještě množství dalších artefaktů nashromážděných z různých kostelů, včetně těch už zaniklých. Socha byla značně poškozená, měla omlácené nohy a vrchní část polychromie se odlupovala.

Stěhování sochy Ježíše Krista z chrámu svaté BarboryStěhování sochy Ježíše Krista z chrámu svaté Barbory v září letošního roku.Zdroj: Deník/Michal Bílek

„Tehdy jsem se spojil s kutnohorskou farností a domluvili jsme se, že bychom ji v rámci studia na naší fakultě zrestaurovali. Pamatuji se, že dostat sochu z pokladnice a snést ji dolů bylo trochu peklo, protože je tam úzké točité schodiště. Ve škole jsme pak začali s průzkumem,“ vzpomíná restaurátor Jakub Ďoubal, vedoucí Ateliéru restaurování a konzervace kamene pardubické univerzity.

Nejdříve rozjímal, poté ho ukřižovali

Kolem sochy bylo od začátku plno otazníků. Pozornost restaurátorů vzbudil mimo jiné fakt, že polychromie - tedy barevná výzdoba, se do dnešních dnů dochovala většinou na dřevěných plastikách, kdežto socha z chrámu svaté Barbory je z vápence. Těch se podle Jakuba Ďoubala dochovalo jen velmi málo. „Při podrobném zkoumání se zjistilo, že na soše je několik vrstev polychromie, což by nebylo tak neobvyklé, na takových sochách míváme 3 až 15 vrstev různých úprav. Jenže v tomto případě došlo díky tomu k naprosté změně významu toho, co socha představuje a to je na tom to nejzajímavější,“ vypráví Jakub Ďoubal.

V září 2023 byla socha zápůjčena v rámci festivalu Dvorky do Čáslavi (07:40):

Zdroj: Youtube

Studentka, dnes už absolventka univerzity, Zuzana Auská, která si restaurování sochy vybrala pro svou diplomovou práci, totiž došla k závěru, že původně byl Ježíš Kristus vyobrazen jako ten, který rozjímá a teprve poslední úpravy někdy z počátku 20. století z něho udělaly trpícího se zřetelnými ranami po ukřižování. Tuto vrstvu ale restaurátoři nakonec odstranili, protože nebyla kvalitní a poškozovala ty starší.

Socha si dál střeží svá tajemství

Práce na obnově sochy trvaly přibližně dva roky, přesto zůstává dodnes záhadou. Celá řada spekulací stále panuje kolem toho, kde byla původně umístěna. „Je možné, že když se například při velké rekonstrukci sv. Barbory v 19. století odhalovalo její gotické jádro a většina barokních věcí se odstranila, tak byl odstraněn i Ježíš Kristus, který v té době mohl stát leckde.

II. Keramický trh ve Vlašském dvoře, Kutná Hora 7.10.2023.
Druhý keramický trh v kutnohorském Vlašském dvoře se povedl na jedničku

Další možností je, že mohl být v kapli Božího těla,“ domnívá se restaurátor. A tajemstvím zatím zůstává i její autor. Pravděpodobně se ale jedná o dílo některého z umělců pracujících pro jezuitský řád, spolupracovníka nebo následovníka sochaře Františka Bauguta, autora soch před Jezuitskou kolejí. Socha Krista zatím čeká na empoře chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře na adekvátní místo.

Prodejna 24/7 v Uhlířských Janovicích
Prodejna bez prodavaček. Na nákup do Uhlířských Janovic se můžete vydat i v noci

Veřejnost ji mohla nedávno vidět také začátkem září na festivalu Dvorky v Čáslavi, kde byla vystavená v kostele sv. Petra a Pavla. „Z Barbory tohle dílo známe. Když si člověk vylezl na galerii a najednou tam potkal toho Krista v netypické pozici, vždycky se nám líbil a potěšil nás. Jsme všichni zvyklí na toho ukřižovaného nebo na Jezulátko a najednou tady je takový dumající člověk, který vypadá, jako by odpočíval mezi turisty,“ vysvětlila tehdy Radka Neumanová ze spolku Formanova Čáslav, která festival Dvorky pořádal.