„Bronzové destičky by měly být instalovány postupně tak, jak bude dokončováno jejich restaurování,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora.

Sousoší světců na terase před bývalou jezuitskou kolejí dostává nový kabát od jara loňského roku. Restaurátoři postupně opravovují celý soubor třinácti soch z 18. století, a to včetně parapetní zdi a dvou kusů váz.

Restaurátorské práce na sochách jsou rozděleny do tří etap, skončit by měly v příštím roce. Kompletně celá oprava všech barokních sousoší by podle odhadů měla vyjít na 1,5 milionu korun. Část těchto oprav bude hrazeno z Ministerstva kultury ČR a část uhradí Město Kutná Hora.