Kolemjdoucí si také mohli všimnout, že ty sochy, které již byly zrestaurovány, jsou označené bronzovými deskami. Ty jsou zasazené do země před sochou a odhalují, kterého ze světců socha ztvárňuje. Nápisy jsou provedené česky i anglicky.

„Desky byly zhotoveny v umělecké slévárně v Horní Kalné, v květnu byly osazeny před sousoší sv. Jana Nepomuckého, sv. Barboru, sv. Ferdinanda Kastilského, sv. Isidora, sv. Josefa, sv. Ignáce z Loyoly, sv. Václava a menší desky před sv. Víta a sv. Ludmilu. Nápisové desky před zbývající sousoší jsou již vyrobeny, ale budou osazeny až po ukončení restaurátorských prací,“ vyjmenovala Žáčková s tím, že předpokládané dokončení prací je stanoveno na podzim letošního roku.

„Desky byly osazeny do betonového základu na závitovou tyč a chemickou kotvu, aby se zabránilo vandalům jejich zcizení,“ prozradila Žáčková. Dle informací odboru byly nápisové desky zhotoveny za 124 tisíc korun, jejich osazení vyjde na 68 tisíc korun. Tyto položky byly hrazeny zvlášť, restaurátorské práce pak byly vysoutěžené za 1 286 000 korun a tato částka se ukazuje i jako výsledná.

Poslední kompletní zásah provedli restaurátoři na sochách mezi léty 2005 a 2006. Pravidelná údržba a konzervace je nutná, aby se prodloužila životnost tohoto krásného díla.