Amfiteátr není zařazen do financování z dotace, kterou město na revitalizaci parku čerpá. Jeho vybudování vyjde na 1,2 miliony korun, radní už odsouhlasili výsledek poptávkového řízení.

„Jedná se o prostor v parku v rohu po levé straně při vstupu hlavním vchodem od Žižkovy brány. Jde o půlkruh s možností posezení,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN - Šance pro Kutno Horu) s tím, že do budoucna při realizaci revitalizaci Vrchlice by měl být amfiteátr doplněný o vodní část a tvořit kruh.

Rekonstrukce parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře.
Park pod Vlašským dvorem bude zdobit nový vodní prvek

Podle autora návrhu, architekta Ondřeje Kubíka, je totiž říčka Vrchlice v návrhu nově pojata jako nedílná součást parku a částečně nahrazuje zrušený původní vodní prvek, kterým bylo betonové dětské brouzdaliště. „Podél Vrchlice by mohla vzniknout i jakási náplavka, relaxační místo, které by amfiteátr doplňovalo,“ doplnila Doušová.

Zákoutí s kamennými lavicemi bude primárně určené pro odpočinek příchozích, k uměleckým produkcím sloužit nebude. Návštěvníci parku by však prostor amfiteátru mohli kupříkladu využít pro posezení s kytarou.

Jak vodní amfiteátr popisuje jeho autor, architekt Ondřej Kubík:

Vodní tok není od parku důsledně oddělen, naopak kamenné ohradní zdivo je v projektu prolomeno půlkruhovým schodovitě tvarovaným vysedávacím amfiteátrovým tělesem zpřístupňujícím vodní tok a zároveň svým tvarem zarovnává nevhodné zalomení stěny, které narušuje proudnicový tvar toku při vyšším stavu vody.

Úpravami vznikne nový přístup k Vrchlici s možností vysedávání u přilehlé tůně. Půlkruh amfiteátru je doplněn do plného tvaru kruhu tůní vybudovanou na vodním toku.

Výseč kamenného zdiva je vyplněna betonovou kletovanou (hlazenou) plochou se zapuštěnými dílčími stupni a vloženou kamennou kompozicí ze žulových valounů pro posezení.

Tok říčky Vrchlice bude v části přiléhající k parku řešen systémem tůní, aby i při snížené hladině vody zůstávalo v korytě dost prostoru pro vodní živočichy.

Tůně budou od sebe odděleny kamennými šlapáky, které mají umožňovat přecházení z jednoho břehu na druhý, což ocení především děti.

Stezka podél říčky Vrchlice mezi městským vlakovým nádražím a sedleckou zastávkou v Kutné Hoře.
Kácení stromů za městským nádražím začne co nevidět
Místostarosta města Vít Šnajdr při představování projektu Nadačního fondu Eduzměna v hotelu U Kata v Kutné Hoře.
Na Kutnohorsko míří projekt Eduzměna. S ním i 200 milionů korun