Policie tak rozšiřuje nabídku služeb jak podat oznámení. U vchodu obvodního oddělení stačí pouze zazvonit na zvonek s označením Pol point.

Čáslavský úřad bere jen objednané
Městský úřad v Čáslavi upozorňuje občany, že s platností od pondělí 12. října jsou při vyřizování úředních záležitostí odbaveni pouze předem objednaní občané. Lidé se mohou objednat telefonicky na odboru nebo u konkrétního úředníka. Kompletní telefonní seznam je veřejně dostupný na webových stránkách města nebo na podatelně. V neúřední hodiny budou obě budovy Městského úřadu Čáslav s výjimkou podatelny pro veřejnost až do odvolání uzavřeny.

Poradní dny jsou přesunuty
Poradní dny pro sluchově postižené a seniory, které v Uhlířských Janovicích pravidelně pořádá Centrum pro zdravotně postižené a seniory Kutná Hora, přesouvají aktuální termín setkání. To se mělo uskutečnit v pátek 30. října, předběžný náhradní termín je nyní stanoven na 6. listopadu. V závislosti na situaci se předpokládaný termín může změnit. Poradní dny se konají pravidelně v zasedací místnosti městského úřadu. Případné dotazy lze vyřídit telefonicky na čísle 731 115 089.

Živnostenský úřad je uzavřený
Z důvodu nařízení karantény Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje je od pátku 23. října až do odvolání uzavřen Obecní živnostenský úřad, který sídlí na náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi. „V případě potřeby využijte elektronickou komunikaci na adrese cincibusova@meucaslav.cz nebo jiná pracoviště živnostenských úřadů,“ vyzval občany prostřednictvím webvách stránek města úřad. Ostatní pracoviště městského úřadu jsou v provozu v pondělí a ve středu.

Od března chtějí navýšit spoje
Po několika letech, kdy dochází k úpravám autobusových linek na okrese a k integraci s pražskou dopravou, usiluje vedení Zruče nad Sázavou v rámci těchto změn o posílení spojů do Prahy. Na stole je první návrh nového jízdního řádu, ke změnám by pak mělo dojít v březnu roku 2021. Na pražské Roztyly by autobusy ze Zruče mohly jezdit od půl šesté ráno do osmi večer, některé spoje jsou navržené i o víkendu. Vše bude záležet na finančních možnostech krajského úřadu.

Úřad obslouží jen objednané klienty
Městský úřad v Kutné Hoře bude obsluhovat jen předem objednané klienty, rezervační systém příslušných agend byl proto rozšířen o další místa. Město občany upozorňuje, že propadlé doklady jsou v době nouzového stavu stále platné. „Každou svou návštěvu přepážkového pracoviště důkladně zvažte. V neodkladných případech kontaktujte telefonicky či emailem některou z úředních osob příslušné agendy dle telefonního seznamu městského úřadu,“ vyzvalo město občany.