Letošní téma zdůrazní roli médií v totalitní společnosti a to, jakým způsobem vládnoucí režim u nás využíval sdělovací prostředky. Připomínce důležitosti svobodných, nezávislých a kvalitních médií, které jsou pilířem demokracie, budou věnovány nejen vybrané filmy, ale i výstava, kterou obdrží zapojené školy. Do projektu se opět zapojily stovky škol z celé České republiky, mezi nimi i Střední průmyslová škola Kutná Hora, kutnohorská Základní škola Žižkov a Základní škola a Mateřská škola Malešov.

Na křižovatce v Malíně dojde ke změně přednosti v jízdě
Po rekonstrukci povrchu křižovatky u bývalé pošty v Malíně dojde v příštích dnech ke změně přednosti v jízdě. Opatřením, ke kterému město Kutná Hora přistoupilo na četná přání malínských obyvatel, by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti dopravního provozu této křižovatky.

Připomenou si válečné veterány
S ohledem na situaci v zemi nebudou možná veřejná pietní shromáždění, proto se nabízí vzdát hold padlým a vzpomenout veterány všech válek přehráním písně složené speciálně pro tuto příležitost. Premiéra skladby Je čas, kterou složil Tomáš Kympl, byla s ohledem na celosvětovou tradici Dne válečných veteránů stanovena na 11. 11. v 11 hodin. Tehdy ji bude možné přehrát spolu s videoklipem, které vzniklo ve spolupráci s vojenských archivem, na kanále youtube. Inspirací vzniku písně je silný příběh legionářů československé armády ve světové válce. Tomáš Kympl usiloval o hudební připomenutí společenského významu armády a jejího zásadního vlivu při obraně a vzniku našeho státu. Oslovil pak Spolek Vlčí máky který pomáhá novodobým válečným veteránům vyrovnat se s následky zranění na těle i na duši. Skladbu proto uvádějí společně. K šíření se připojilo Ministerstvo obrany ČR.

Workshop v on-line verzi
Město Zruč nad Sázavou připravilo workshop na téma bydlení ve Zruči v on-line verzi. Uskuteční se 11. až 13. listopadu a hlavním tématem bude plánované zpracování územní studie pro území Na pohoří nad obchodním domem Tesco, Penny a čerpací stanicí. V průběhu konání workshopu mohou zájemci získat všechny potřené informace a vznikající návrhy vidět buď prostřednictvím sociálních sítí, nebo jim je organizátoři zašlou na email. Záměrem nové územní studie je návrh zástavby daného území bytovými a rodinnými domy. Na řešení studie se budou podílet přední architekti, svými náměty a připomínkami mohou ale přispět i sami občané. Zasílat je mohou na email kurcikova@mesto-zruc.cz nebo napsat prostřednictvím facebooku města.