S její likvidací se dopředu počítalo, vznikla kvůli vyrovnání finančních závazků společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o, která se v červnu rozdělila na dva subjekty: příspěvkovou organizaci města "Průvodcovská služba Kutná Hora“ a společnost s ručením omezeným Služby Kutná Hora.

„Žádné pohledávky už tam nejsou, vedeny jsou pouze dva soudní spory s bývalými jednateli Průvodcovské služby,“ řekl Viktora.

Příspěvková organizace Průvodcovská služba Kutná Hora bude ve městě nadále fungovat, a to především jako smluvním partnerem k projektu revitalizace Vlašského dvora, zároveň ale plnit služby v průvodcovské oblasti ve Vlašském dvoře a na okružních prohlídkách městem.