Vystoupili žáci akordeonového souboru ZUŠ Kutná Hora pod vedením učitelky Anny Pospíšilové a žáci ZUŠ Kolín pod vedením učitele Miloše Podneckého. Spolu s nimi zazpívala Blanka Beranová. Na varhany zahráli žáci Michala Hanuše ze ZUŠ Kutná Hora.

Zapsaný spolek Digno poskytuje v regionu osobní asistenci pro lidi s postižením. Jméno organizace je převzato ze španělštiny a v překladu znamená "důstojný". Ten název byl vybrán právě proto, že cílem je pomáhat postiženým a umožnit jim důstojný život v domácnosti. Je tak velkou pomocí i pro pečující rodiny. V Kutné Hoře práci vykonává sedm asistentek. Předsedou spolku je Josef Dytrych. Kancelář sídlí ve Vladislavově ulici.