„Dubnového jednání rady města se zúčastnil předseda spolku Josef Ruml. Chtěli jsme po něm vysvětlení, proč by rada města měla své původní rozhodnutí přehodnotit a znovu zvážit,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO).

Předseda Spolku kutnohorských podnikatelů o návštěvu zasedání městských radních, které je běžně neveřejné, sám požádal. Jeho opětovnou žádost radním ke schválení předložila kancelář tajemníka.

„Nakonec jsme se shodli na tom, že v rámci katalogu propagace Kutné Hory je a zároveň jsou tam prezentováni naši místní podnikatelé. Finanční příspěvek proto rada schválila,“ vysvětlil Viktora.