Akce se setkaly s velkým zájmem návštěvníků.

A že bylo z čeho vybírat: několik koncertů v místním kostele sv. Bartoloměje (Brzdaři, bratři Kampeovi, vystoupení Lucie Mrňákové a zpěváků ZŠ Suchdol), Noc kostelů, Farní dny, úklid obce a okolí v rámci celonárodního Dne Země, prázdninová veteránská jízda, letní kino, prezentace výrobků na Suchdolských slavnostech, rozsvícení adventního věnce, rozdávání Betlémského světla nebo novoroční pochod.

Hlavním cílem spolku se stalo znovunavrácení kostelní věže a dále oprava varhan, které byly v havarijním stavu. Málokdo věřil, že by se tak brzy podařilo tento sen alespoň částečně uskutečnit. Roční úsilí bylo nakonec korunováno úspěchem a s kolínskou farností byla podepsána smlouva o spolufinancování opravy kostelních varhan. Na podzim práce vrcholily a po dlouhé době odmlky se varhany opět rozezněly v plné síle na adventním koncertě. Spolek Bartoloměj se na rekonstrukci podílel částkou 115 tisíc korun, celková částka za opravu se vyšplhala na 192 tisíc korun.

Oprava věže bude záviset na tom, zda římskokatolická církev získá dotaci. Výsledek řízení by měl být znám v březnu.