Úřední akt je podmíněný dodatkem k registračnímu listu se jmény, funkcemi a bydlišti představitelů spolků a především adresou sídla. A tím právě vyvstává potíž. Bez zaregistrování u pražského rejstříkového soudu, který si sídlo zapsané v dokumentech bude porovnávat se zápisy v katastru, nebude spolek oficiálně existovat.

„Ještě nevíme přesně, jak tuto situaci budeme řešit. Podrobně to probereme na naší pravidelné schůzi na začátku prosince," řekl Zdeněk Polák, velitel dobrovolných hasičů v obci Vodranty. Spolkům se tak nabízí dvě možnosti řešení.

U objektu bez čísla popisného ve vlastnictví požádají po předložení zjednodušené stavební dokumentace o dodatečnou kolaudaci, přidělení čísla a zapíší si v něm sídlo. Nebo se dohodnou s obecním úřadem a nahlásí si sídlo v něm.