Podle radní Zdeňky Nezbedové žádné stanovisko zatím přijato nebylo, protože rada čeká na konečný rozbor odboru životního prostředí jako dotčeného orgánu státní správy.

„Potřebujeme se opřít o nějaký relevantní údaj odborníka, v tomto případě odboru životního prostředí. Mohli jsme samozřejmě vydat zprávu, že rada města je kategoricky proti rozšíření skládky, bylo by to ale populistické a podle mého názoru by to bylo vůči lidem i neseriózní,“ doplnila Nezbedová s tím, že se jedná o širší problém a posuzovaný dokument obsahuje i další záměry, jako je vybudování dotříďovací linky a podobně.

Zmínila také, že je nutné zvážit dopad případného konce kompenzací za existenci skládky, kterými se dotují mimo jiné poplatky za svoz odpadů nebo nyní i městská nemocnice.

Záměr odpadové společnosti AVE vzbudil v Čáslavi nevoli, lidé píší radním, aby tomu zabránili.
Obyvatelé Čáslavi vzkazují radním: Větší skládku a více odpadu tu nechceme

Veřejné setkání s občany se uskuteční ve čtvrtek 19. ledna od 17 hodin na nové scéně Dusíkova divadla.

Na postoj radních zareagovali okamžitě opoziční zastupitelé z Čáslav pro všechny. Podle Martina Horského je potřeba mluvit o návrhu otevřeně, a to včetně nepříjemných dopadů. Současně upozornil na fakt, že se krátí třicetidenní lhůta, do které se mohou zúčastněné strany vyjádřit k dokumentaci EIA, kterou město vyvěsilo na úřední desce 21. prosince loňského roku.

„Riskovat 19. ledna na projednávání je úmysl, jak se nevyjádřit. Jak by bylo jednoduché a správné, aby rada přijala usnesení, které se vymezí například k enormnímu nárůstu dopravy,“ uvedl Martin Horský.

Skládka společnosti AVE CZ v Čáslavi.
AVE chce rozšířit skládku v Čáslavi. Bude tu více náklaďáků, bojí se místní

Setkání s občany proto svolali spolu s Vlastislavem Málkem už na pondělí 16. ledna. Začne v 18 hodin na nové scéně Dusíkova divadla.

Dodal, že výsledkem setkání je společná odůvodněná námitka, která bude podána v zákonné lhůtě.