Jak uvedl místostarosta Vít Šnajdr, snahy o takové sportoviště ve městě existují již dlouho i z období minulého vedení radnice. „Komunita skateboardistů tu opravdu je, na přípravě skateparku se místní komunita aktivně podílí. Je pravda, že už pomalu dospívá, už to nejsou úplně nejmladší kluci,“ řekl místostarosta. Podle něj ale hlad po takovém zázemí pro sportovce ve městě je. „Není to minoritní sport, jako tomu bylo dříve. Skateboarding je dnes oficiální olympijský sport, zaslouží si plnohodnotné hřiště,“ uvedl.

Samotná výstavba hřiště pro tento sport tak vyjde na částku kolem 5 milionů korun, podotkl Vít Šnajdr. „Město na něj ale nebude mít samotné, budeme muset hledat financování dotací a podobně,“ poznamenal. Jak podotkl starosta Josef Viktora, v současné situaci stála sportovní hala Klimeška městskou kasu nezanedbatelnou část peněz. „Dostali jsme dotací na první etapu, druhou jsme financovali sami, na třetí etapu jsme dostali možných 50 procent,“ poznamenal. Stavba skateparku tak zapadá do využití okolních prostor sportovní haly.

Další na řadu přijde zeleň

Stavbou hřiště pro skateboardisty se ale nekončí. Jak uvedlo vedení města již před časem, součástí uceleného sportovního areálu Klimeška spolu se halou, zimním stadionem, plaveckým bazénem, venkovními sportovišti klubů tak má být skatepark a workoutové hřiště doplněné o dětské prvky. Představitelé Kutné Hory uvedli, že se hovoří i o zelených ostrovech, pěšinách, rozmístění prvků pro sezení i hraní, stejně jako výsadbu 36 stromů směrem k Čáslavské ulici.

Aktuálně se dokončují práce na tréninkové hale. Ta bude určena – jak napovídá její název – hlavně jako prostor pro tréninky. Kromě toho se zde ale budou moci organizovat velké turnaje ve všech halových sportech. „Pokládá se povrch taraflex, vnitřek je hotový, jsme tak týden, dva před dokončením,“ dodal ke stavebnímu ruchu v areálu sportovní haly Klimeška. Té se místní sportovci skutečně nemohou dočkat – v hlavní hale na Klimešce poptávka převyšuje nabídku. Sportovní kluby tak mají problém najít v nabitém kalendáři termín.