Setkání se tentokrát kromě Jaromíra Strnada zúčastnil projektant Forejtek, předseda představenstva společnosti VHS Vrchlice - Maleč Jiří Štěpán, předseda dobrovolného svazku obcí Mikroregion Čáslavsko a zároveň starosta obce Starkoč Jan Jiskra a dále zástupci obcí Bílé Podolí, Vlačice, Žleby, Semtěš a Vrdy.

„Hlavním bodem jednání bylo určení varianty trasy hlavního řadu pro výše zmíněné obce. Zásadním bodem jednání pak bylo, zda se obec Vrdy zapojí do projektu či nikoliv. Starosta obce Vrdy Miloš Mlynka zopakoval, že obec Vrdy nemá v této době zájem o připojení do této vodovodní sítě, jelikož provozují vlastní vodovod, do kterého nyní budou investovat nemálo finančních prostředků, a to ať již z vlastních peněz nebo z dotačních. Většina z přítomných starostů by zapojení obce Vrdy přivítala vzhledem ke snížení finanční náročnosti pro ostatní menší obce,“ uvádí zápis z jednání.

Zástupci obcí, kteří s připojením svého území k centrálnímu rozvodu pitné vody souhlasí, poté vybrali z předložených variant tu, která jejich představě vyhovuje nejlépe a shodli se na snaze vše dotáhnout do konce v co nejkratším termínu.

„V roce 2019 by měl být vypracován projekt a požádáno o stavební povolení. Následně by bylo požádáno o dotaci, a pokud by vše proběhlo bez větších problémů do konce roku 2021 by mohla být realizace vodovodu dokončena,“ informoval dále předseda Mikroregionu Čáslavsko Jan Jiskra.

„Uvedený projekt řešíme již od léta minulého roku,“ uvedl k tématu senátor Strnad. „Mrzí mě, že se tento problém neřešil komplexně již v devadesátých letech. Nyní by nemuselo docházet k takovým problémům se zásobováním vodou na některých místech regionu, zvláště pak samozřejmě v tak suchých letech, jako byl rok minulý. Je tedy nutné tento nedostatek napravit a já jsem velmi rád, že se k připravovanému projektu velmi vstřícně staví i představitelé Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč. Podle mého názoru je možné v projektu pokračovat poměrně rychlým tempem s realizací v horizontu několika málo let,“ konstatoval na závěr Jaromír Strnad, který se bude této problematice věnovat i nadále.

Zdeňka Nezbedová