Předsedou tohoto dobrovolného svazku obcí byl i pro další období zvolen starosta Starkoče Jan Jiskra. Místopředsedou se stal starosta Horek Antonín Hejzlar a za členy rady Mikroregionu Čáslavsko si přítomní vybrali starostu Čáslavi Vlastislava Málka, starostku obce Krchleby Bohumilu Jeřichovou a starostku Třebonína Marii Francovou.

Na schůzi došlo také k rozšíření počtu členů svazku, a to o tři - konkrétně se jednalo o nově přijaté obce Horušice, Třebešice a Miskovice.

Zdeňka Nezbedová