„Setkání jsem inicioval já. Kdysi tato spolupráce fungovala mezi Kutnou Horu, Kolínem a Poděbrady. Navrhl jsem přizvat ke společnému stolu Čáslav, která je nám regionálně blíže,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011).

Společného oběda se zúčastnili starostové a místostarostové všech tří měst. „Setkání bychom rádi zopakovali každého čtvrt roku. První schůzka byla spíše poznávací, další už by měla být opravdu pracovní. Hovořili jsme o cyklostezce mezi Kolínem a Kutnou Horou, destinačním managementu nebo odpadovém hospodářství. Řeč přišla také na nemocnice,“ uvedl k tématům schůzky.

Další setkání starostů by se mělo uskutečnit v květnu v Čáslavi. „My jsme za to setkání velmi rádi, protože jsme přesvědčeni, že vzájemná spolupráce mezi městy může být prospěšná. V rámci setkání jsme si vyměnili zkušenosti, ale i potíže, které naše města trápí. Atmosféra byla velmi přátelská, slíbili jsme si, že budeme spolupracovat při koordinaci projektů i předávání kontaktů,“ uvedl čáslavský starosta Vlastislav Málek.

Pozitivně schůzku zhodnotil i Vít Rakušan. „Tento koncept setkávání jsem navrhl už v roce 2010, budu chtít ještě vtahovat město Poděbrady. Vzájemná spolupráce je velmi důležitá, protože málokterý region má tolik velkých měst jako ten náš,“ řekl Rakušan s tím, že na setkání zástupci měst mimo jiné diskutovali investiční projekty a dotační možnosti pro rok 2019.

„Seznámil jsem kolegy s tím, že v Kolíně máme na městském úřadě odbor, který se přímo věnuje dotacím. Zároveň jsme mluvili o nezbytnosti funkce městského architekta,“ doplnil Rakušan.

Starostové a místostarostové nevynechali ani diskusi na téma cyklostezky, která by měla vést z Kolína přes Nebovidy a Hořany a dále se napojit na síť kutnohorských cyklostezek. „Domnívám se, že spolupráce bude fungovat i lidsky,“ dodal starosta Kolína, kde by se setkání mělo uskutečnit na podzim.