Záměrem soukromého investora je ze sadu Nad Kapličkou získat parcely určené k výstavbě. V současnosti je totiž pozemek do územního plánu města zanesen jako veřejná zeleň a sad, což výstavbu neumožňuje. Podle slov Vlastimila Kapičky z odboru regionálního rozvoje a plánování Městského úřadu v Kutné Hoře je zatím celý proces na úplném začátku. Jako první se k záměru musí vyjádřit všechny dotčené orgány státní správy.

Aktivní jsou ale také odpůrci tohoto záměru a městem již začaly kolovat petiční archy. „Nejen, že ve starém třešňovém sadu žijí kriticky ohrožené druhy živočichů a rostou zde i vzácné druhy travin, ale myslíme si, že tato lokalita je cenná také pro svou krajinotvornou hodnotu a pro obyvatele sídliště Šipší je to již po tři desetiletí tradiční místo pro vycházky,“ napsal na internetových stránkách občanského sdružení Denemark Martin Starý.

Shodný postoj k záměru vyplývá také z oficiálního vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu v Kutné Hoře. „Pozemek se nachází v těsné blízkosti zalesněného vrchu Kaňk, který vytváří typickou kulisu městského panoramatu. Tato změna by vážně snížila estetickou a přírodní hodnotu krajinného rázu,“ uvádí s odkazem na příslušné paragrafy zákona o ochraně krajinného rázu ve svém vyjádření žadateli o příslušnou změnu územního plánu kutnohorský odbor životního prostředí.

Komise architektů, jako poradní orgán kutnohorské radnice, však ve změně územního plánu nevidí problém a doporučila ji. „Myslíme si, že to z hlediska urbanistického není v rozporu s požadavky města. Panorama to podle nás nenaruší,“ poznamenal vedoucí komise architektů a zastupitel Pavel Železný. Inkriminovaný pozemek je v současnosti podle údajů katastrálního úřadu ve vlastnictví tří soukromých majitelů. Rozhodnutí o případném pořízení změny územního plánu by se na program jednání kutnohorských zastupitelů mělo dostat v červnu letošního roku.