V letošních disciplínách přibyl hod tomahavkem, střelba z luku, indiánské malování na obličej a výroba čelenek z peří. Z tradičních disciplín zůstalo vodění poníka, zatloukání hřebíků a mnoho dalších. Pro všechny bylo připraveno bohaté pohoštění s grilováním klobás.

Počet účastníků byl letos opravdu rekordní. Ze spřátelených organizací přijelo téměř osmdesát klientů s více než dvaceti pracovníky. Za závěr akce si klienti z Domova Barbora z Kutné Hory, Denního stacionáře Diakonie ČCE z Čáslavi, Domova Iváň z Ratají nad Sázavou, obecně prospěšné společnosti Háta - Centra denních služeb Barborka z Ledče nad Sázavou, obecně prospěšné společnosti Mela z Kolína, Centrinu CZ ze Zruče nad Sázavou, Helpiconu z Čáslavi a Domova na Hrádku z Červeného Hrádku zatančili a převzali pamětní listy a kokardy.

Všem účastníkům pořadatelé poděkovali za vytvoření příjemné atmosféry. Velké poděkování patřilo také Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti řemesel v Kutné Hory, ze které přišly pomoci dvě studentky oboru sociální činnost, a dobrovolnici Jarušce Faltýnové.

Alžběta Brychtová