Vedení oslovených středních škol na Kutnohorsku však zatím žádný protestní dokument neobdrželo. Nicméně kritické postoje zastávají obdobné.

Chybí informace a zejména důvěra v jejich precizní organizaci. „Domnívám se, že jednotná státní maturita v tomto stádiu není správný krok. Měla by být více připravená. Například učitelé ještě neprošli žádným školením,“ uvedl ředitel Střední průmyslové školy v Kutné Hoře Jaroslav Načeradský. Maturita by navíc podle jeho slov neměla být jednotná, ale rozdělena podle typu škol. „Jde o to, že předmět, ze kterého budou studenti maturovat, má během studia různou týdenní hodinovou dotaci. Jak mohou zavést jednotnou maturitu z předmětu, který se učí na různých školách různý počet hodin,“ podotkl Načeradský.

Podle vyjádření ředitele čáslavského gymnázia Zdeňka Sejčka je jedinou věcí, která ospravedlňuje zavedení státních maturit, fakt, že by v budoucnu mohla být akceptována jako kritérium přijímacích zkoušek na vysoké školy. Příslib rektorátů je však stále příliš vágní. „Zatím to vysoké školy pouze přislíbily a v příštím roce to rozhodně nebude. Je to drahá záležitost a žádné velké zlepšení v ní nevidím,“ namítl ředitel gymnázia s tím, že jeho škola státní maturity nepotřebuje a hlídá si úroveň zkoušek sama.

Jasno potřebují mít nejen ředitelé škol, ale zejména studenti třetích ročníků. Maturují již za rok a stále neví, za jakých podmínek.