V tuto chvíli je již pro stavbu obchvatu Církvice vydáno stavební povolení. Investorem celé akce je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby.

„ŘSD vybralo nejvýhodnější nabídku na stavbu s názvem I/38 Církvice, obchvat. Stavbu 4,2 kilometru dlouhého obchvatu by měla realizovat společnost Strabag s nabídkovou cenou 444 817 000 korun. Stavba má pravomocné stavební povolení a zahájení stavby se předpokládá ještě ve třetím čtvrtletí roku 2020.“ potvrdil generální ředitel investorské společnosti Radek Mátl.

Podle informací Ředitelství silnic a dálnic bude obchvat začínat přibližně 300 metrů před hranicí obce, kde se od stávající silnice, vedoucí dále obcí, odkloní a bude probíhat souběžně se železnicí ve směru od Kolína k Havlíčkovu Brodu, obec tak „obejde“ na západní straně, a to v nejmenší vzdálenosti 90 metrů od zastavěného území. V dalších místech bude vzdálenost větší. Dále obchvat překročí Klejnarku a ze severu obkrouží rybník Vrabcov. Na původní silnici se připojí v místě křižovatky u Kalabousku.

Vysoutěžená cena byla stanovena na bezmála 445 milionů korun. Původně se ale počítalo s náklady o poznání vyššími, kdy se odhady pohybovaly kolem 610 milionů korun. Za snížením ceny stojí podle odborníků také hospodářské problémy spojené s pandemií koronaviru. Také z tohoto důvodu je zájem stavebních firem o zakázky větší než v běžném období. O tom svědčí i počty přihlášek podávaných do výběrových řízení.

Do konce července ještě ve věci stavby obchvatu Církvice probíhá připomínkování výsledků výběrového řízení, v srpnu by se pak měla podepisovat smlouva s vítězem výběrového řízení a mělo by být předáno staveniště.

„V současné době je podle mých informací společnost v kontaktu s archeology, kteří provedou archeologický průzkum v průběhu skrývky ornice. Uzávěry letos nebudou, ty jsou plánovány až na příští rok. Největší bude na cestě od kutnohorského Karlova do Církvice, kde bude obchvat nadjezdem překonávat uvedenou komunikaci,“ doplnil starosta obce Církcice Jiří Volenec, který je v častém kontaktu s odpovědnými pracovníky Ředitelství silnic a dálnic.