„Letos se bude pracovat na mostních objektech přes potok Křenovka a Klejnarka a od druhé poloviny roku i intenzivně na nadjezdu u železniční zastávky Církvice. Zde je plánovaná uzavírka silnici III/03321 na celkem 450 dnů od července 2021, ve které by měla být dokončena výstavba nadjezdu a související okružní křižovatky a napojení na silnici I/38,“ uvedl Martin Buček z ŘSD.

Po dobu výstavby musí podle něj řidiči počítat i s dalšími dopravními komplikacemi způsobenými jednak zmíněnou uzavírkou silnice z Církvice na Kutnou Horu, ale staveništní dopravou přes silnici I/38 nad Církvicí, odkud bude transportována ze zářezu zemina pro násypy na ostatní části trasy.

Kvůli stavbě nového obchvatu bude rovněž třeba přeložit ropovod Družba. „Tady je plánována i krátkodobá odstávka na listopad letošního roku, a také vysokotlaké vedení plynu, které kříží hlavní trasu budoucí silnice I/38,“ vysvětlil Buček.