Stavební úřad ve Vrdech končí, kraj předpokládá, že zanikne k 1. květnu letošního roku. O konec požádal starosta obce a krajští radní mu vyšli vstříc. Se zánikem už dříve souhlasilo i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

"Úřad se, bohužel, nepodařilo obci personálně obsadit i přes to, že na místo byla vyhlášena dvojice výběrových řízení. Do toho prvního se nikdo nepřihlásil, ve druhém nebyl nikdo vybrán, neboť nikdo nesplňoval kvalifikační předpoklady. Obecní úřad tedy nebyl schopen agendu stavebního úřadu personálně zajistit ani z řad stávajících zaměstnanců,“ vysvětlil rozhodnutí Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Agendu nyní převezme Městský úřad Čáslav. Vedení města již avizovalo, že je na krok připraveno. Do správního území čáslavského stavebního úřadu tak nově poputují obvody Vrdy, Bílé Podolí, Brambory a Starkoč. Nařízení o zrušení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Kraj předpokládá, že stavební úřad zanikne k 1. 5. 2023.