Na Kutnohorsku se řada škol do stávky zapojí, některé však naopak budou fungovat naplno; třeba s vydáním deklarace, jíž se k požadavkům stávkujících připojí a vyjádří jim podporu. Spíš jen ojediněle zůstane provoz zachován, avšak s mírnými omezeními. O tom, kde bude zavřeno a kde otevřeno, již školy žáky i rodiče informovaly. V tomto případě je třeba vědět; záleží na tom, jak se kde rozhodla většina zaměstnanců. Pravidlo, podle kterého by se dalo odvodit, zda škola zůstane otevřená, neexistuje.

Někde se navíc situace výrazně měnila, přičemž do poslední chvíle nebylo jasno. Nakonec se stalo, že mezi zavřené školy se řadí i ty, kde původně počítali s tím, že budou mít otevřeno. Přibylo ale pedagogů, kteří se postupně ke stávce přihlašovali. Podle toho, co Deník zaslechl – jde však skutečně jen o zvěsti či úsudek jednotlivců, nikoli o hlubší průzkum – postoj některých z nich ovlivnil způsob komunikace ministerstva školství v uplynulých dnech. Nebo ti váhající podlehli přesvědčování kolegů, že k tomu, aby byla stávka vidět, pouhá prohlášení nestačí; musí mít zřetelný dopad. Prý také záleží na velikosti školy: ty velké by se podle současných propočtů snad měly potýkat s méně citelnými dopady, a tak jejich kolektivy mohou mít trochu jiný pohled na věc než kolegové odjinud.

Školka se výjimečně obejde bez jídelny

Někde nenechávají předávání informací jen na aktivitě škol, avšak zapojují se i radnice. Na té kutnohorské seznam zapojených škol mají – a je aktuální (někde se totiž situace vyvíjela a po nějakou dobu nebylo úplně jasno). Kompletní přehled Deníku ve čtvrtek 23. listopadu potvrdil starosta města Lukáš Seifert (ODS). „Uvažujeme o tom, že v pátek to možná dáme na facebook,“ řekl Seifert Deníku. Ještě se prý ale uvidí – třeba to ani nebude nutné. Situace v Kutné Hoře je poměrně přehledná: většina škol zůstane zavřená. Ze základních škol má fungovat pouze ZŠ Žižkov, kde sice požadavky spojované se stávkou podporují a hlásí se k nim, ale provoz omezovat nebudou.

V prohlášení k situaci zaměstnanci zdůrazňují, že stávku upozorňující na ohrožení kvality českého školství plně podporují – nicméně rozhodli se ji podpořit pouze symbolicky. I v pondělí tak zajistí plný provoz školy – včetně naplánovaných konzultačních hodin. Z mateřských škol prý zůstane otevřena pouze Pohádka, i když její nepedagogičtí pracovníci stávkovat budou. Jídelna tak zůstane mimo provoz, ale stravu pro děti školka zajistí náhradním způsobem. Mateřská škola, která zůstane v době stávky otevřena, může přivítat pouze „své“ děti, které má zapsané. Pokud si někteří rodiče vzpomenou na provoz v době letních prázdnin, kdy jednu otevřenou školku navštěvují i děti běžně chodící jinam, tenhle model se neuplatní: z právního pohledu se jedná o zcela jinou situaci.

Stávka zasáhne i kutnohorské střední školy

Volno bude mít v Kutné Hoře v pondělí také také většina středoškoláků. Z průmyslovky sice přicházely otazníky, zda se nějaký model zachování provozu nenajde – ale nenašel. Z 82 zaměstnanců, kdy dva jsou nemocní, zůstalo mimo stávku sedm; zčásti jde o učitele, kteří do školy přijdou a budou se věnovat přípravám a nepedagogické činnosti, zčásti o provozní zaměstnance. „Škola zůstane zavřená,“ potvrdila Deníku Lucie Machová ze sekretariátu. Rovněž kutnohorské Gymnázium Jiřího Ortena učit nebude.

Jeho ředitel Vladislav Slavíček v dopise rodičům mimo jiné vysvětlil, že v rámci stávky jde třeba také o boj za udržení počtu vyučovacích hodin, což umožní zachovat nabídku volitelných předmětů v posledních dvou ročnících, dělené hodiny k procvičování a individuální přístup k žákům. Upozornil také na nástupní plat uklízečky (18 780 Kč) či odměnu kuchařky (23 510 Kč) s tím, že sehnat zaměstnance za tyto peníze je obtížné – a v případě snížení by bylo nepředstavitelné.

Jiná situace bude v pondělí na kutnohorském církevním gymnáziu. Dopolední vyučování zůstane zachováno, ale odpolední se ruší. Kvůli stávce zůstane zavřená jídelna, kterou žáci navštěvují, a tak je místo oběda naplánován odchod. To se nicméně týká jen výuky. Školní klub zůstane v provozu standardně: do 17.00.

Někde běžný provoz, jinde zavřeno

Čáslavská radnice shrnula situaci ve městě na svém webu. Čtyři pracoviště mateřské školy zůstanou kvůli stávce uzavřena – a výjimkou se stane pouze středisko Jahodová, kde lze počítat s běžným provozem. Do stávky se zapojí základní školy na náměstí a Masarykova, naopak fungovat bude ZŠ Sadová. Běžný provoz v Čáslavi dále nabídnou Základní umělecká škola Jana Ladislava Dusíka i dům dětí a mládeže. Různorodá je na Kutnohorsku situace rovněž ve školách mimo větší města. Opět platí, že je třeba vědět: odhadovat či dohadovat se nemá smysl. Školy si si ale dávají záležet, aby informace rodinám žáků předaly. Zpravidla je potřebný údaj také možné najít na jejich webových stránkách.

Například ZŠ Zbraslavice tam hlásí: zůstane zavřeno, protože většina zaměstnanců se rozhodla vstupem do stávky vyjádřit svou nespokojenost se situací ve školství. „V tento den nejsme schopni zajistit provoz školy včetně školní družiny a jídelny,“ upřesňuje ředitelka Milena Kyzourová. Doplnila i šest důvodů pro vstup do stávky. Naopak třeba ZŠ a MŠ Malešov ohlašuje zachování plného provozu v mateřince i na základce, i když většina zaměstnanců stávce jakožto poukazování na problémy ve školství rozumí. Přesto se zavřít nechystají.

„Důvodem našeho rozhodnutí je především závazek vůči našim dětem, žákům, účastníkům zájmového vzdělávání a jejich rodičům,“ vysvětluje ředitelka Lenka Kolmanová. Neznamená to ale, že malešovský kolektiv zapomněl na své výhrady. „Sdílíme obavy některých učitelů, asistentů pedagoga – a především nepedagogických zaměstnanců školy ohledně budoucího financování školství,“ potvrdila Kolmanová. S dodatkem, že s případnými škrty její tým nesouhlasí.

I v některých ze škol, které zůstanou pro žáky uzavřeny, nicméně podle informací Deníku bude někdo z pedagogů či přímo z vedení školy v pohotovosti. Chystají totiž „hlídku u dveří“ aby se nestalo, že pokud nějaké dítě přece jen přijde, zůstane bezradně stát před zamčeným vchodem. Neočekává se to, školy si daly na předávání informací záležet a s většími dětmi už také pedagogové leckde probírali samotnou stávku i její důvody – ale přece jen: co kdyby si někdo po víkendu neuvědomil, že je zrovna sedmadvacátého, a některé dítě v den ohlášené stávky do školy vyrazilo takzvaně ze setrvačnosti? Kdyby k tomu došlo, dveřní hlídka by se snažila zatelefonovat jeho rodičům.