Kromě Oblastní charity Kutná Hora, která v daném místě provozuje noclehárnu pro muže bez domova, tam ještě sídlí Klub Sluníčko - Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR a Křesťanské společenství Kutná Hora.

Vystěhování Charity se ale podle radnice protáhne, nyní je stanoven termín na konec září. Má to hned několik důvodů. Lidé bez domova by měli využívat přistavěné obytné kontejnery, které mají být umístěny do areálu bývalé Cihelny.

„Na jejich umístění, fungování a provoz jsme museli nechat vypracovat projekt, jak kvůli hygieně, tak i kvůli bezpečnostním kritériím,“ vysvětlila místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu).

Na kolik pořízení obytných kontejnerů město vyjde, ale prozradit nechtěla. „Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele, takže cenu v tuto chvíli ještě nemohu sdělit, ani odhadovanou, aby nedošlo k ovlivnění soutěže,“ doplnila Silvia Doušová.

Podle informací, které zveřejnil na sociální síti Osadní výbor Hlouška, by se ale mělo jednat o částku kolem dvou milionů korun. Kromě pořízení obytných kontejnerů bude dále potřeba rekonstruovat sociální zařízení pro zaměstnance Charity, kteří budou využívat jako své zázemí městskou budovu. I tam bylo nutné připravit projekt.

Počítá se také s oplocením areálu. "A rovněž bude důležité, ještě před samotným zahájením realizace, oslovit nejbližší sousedy a uživatele Cihelny a prodiskutovat s nimi chystané změny, protože od prvopočátku, co se uvažuje o přestěhování Charity do objektu Cihelny, podnikáme veškeré kroky k tomu, aby je to zasáhlo či omezilo v minimální míře," zdůraznila Doušová.

Ředitel Oblastní charity Kutná Hora Robert Otruba uvedl, že středisko je připravené přestěhovat se. „S touto variantou jsme souhlasili a jsme připraveni uvolnit místo pro budoucí školku,“ řekl. Zároveň ale zdůraznil, že obytné kontejnery vnímá pouze jako dočasné řešení současné situace s tím, že později by se středisko pro lidi bez domova mělo přestěhovat do vnitřních prostor v dané lokalitě.

Ostatní nájemníci by se z budovy z Trebišovské ulici měli přestěhovat do Zelenkovy vily na konci roku. Mateřská škola v Trebišovské ulici by pak mohla začít fungovat od příštího školního roku, nyní se vypracovává projektová dokumentace pro rekonstrukci.

"Vše ale bude záležet i na tom, jak se popasujeme se sestavováním rozpočtu na příští rok, protože stále ještě nemáme reálná čísla dopadu koronakrize a také čekáme, jak se k investičním plánům obcí a krajů postaví stát, který slibuje, že nám propad v rozpočtu bude kompenzovat vstřícně nastavenými výzvami a podmínkami pro čerpání dotací," uzavřela Silvia Doušová.