„Stále přibývá rodin, které potřebují poradit, jak pracovat s problémovým chováním dětí s autismem. Proto pracovnice absolvovaly řadu kurzů, stáží a školení, zaměřených na práci s touto cílovou skupinou, například v Centru terapie autismu v Praze (CTA) a Institutu aplikované behaviorální analýzy (IAA) v norském Stavangeru,“ uvedla Daniela Sršňová ze střediska Na Sioně. Poradci rané péče nabízejí rodinám podporu, poradenství a pomoc ve všech oblastech vývoje a výchovy dítěte.

Koncem roku 2015 začalo Středisko Na Sioně (SNS) pracovat s využitím behaviorálních technik. „Jedná se o systém, vycházející z principů učení a chování, který využívá metody redukující nevhodné chování a nahrazuje je vhodným. Většina dětí dělá velké pokroky za relativně krátkou dobu, což rodiče a jejich okolí povzbuzuje a motivuje k další práci,“ dodala Daniela Sršňová.

Účinnost tohoto přístupu je vidět na příkladech z praxe Střediska Na Sioně:

Chlapec s atypickým autismem, který zpočátku vůbec nemluvil, nevydržel u žádné činnosti, venku utíkal a neuměl respektovat pokyny, začal již po několika lekcích imitovat hlásky, slabiky a krátká slova. Dnes po dvou letech práce odpovídá na otázky (jak se jmenuješ, kam pojedeme), umí o něco požádat, pozdravit, mluví ve větách, rozumí otázce a skloňuje. Přestal si také zakrývat uši při zpěvu, zvládne pohled do zrcadla, méně křičí a umí si hrát.

Holčička s mentálním postižením, která zpočátku vydržela v klidu pouze několik sekund, po dvou měsících terapie 10 hodin v týdnu dokázala sedět bez křiku u stolečku 15 minut.
Nejnáročnější byla práce s chlapcem s dětským autismem, u kterého byly pokroky znatelné až po velmi dlouhé době. Nechtěl se vůbec podřídit pokynům a jeho protesty trvaly až několik hodin. V současné době chlapec splní jednoduché pokyny a jeho případné protesty jsou mnohem kratší. Naučil se sdílet pozornost s ostatními a zlepšil se jeho oční kontakt.
Velkou inspirací a podporou pro další práci jsou opakované supervize norských kolegů v Kutné Hoře a stáže pracovnic střediska v norském Stavangeru.

Daniela Sršňová