Přestože Středočeský kraj patří mezi největší v celé republice, jako jediný nemá veřejnou vysokou školu. Založením nové univerzity by se tento nechvályhodný údaj změnil. Záměr Davida Ratha je především snaha udržet studenty v tomto kraji a usnadnit jim často zdlouhavé a nepříjemné dojíždění.

Univerzita by údajně pomohla také snížit současné přetížení dopravy.
Nová středočeská univerzita nabízí i zajímavou příležitost pro kvalifikované odborníky. Mohlo by zde najít uplatnění mnoho specialistů jak v podobě vyučujících, tak v úzkém navázání na možný výzkum.

Rektorát a fakulty

Rektorát univerzity by měl sídlit v Jezuitské koleji v Kutné Hoře spolu s fakultou umění a restaurátorství. Samotná univerzita potom v jednom z velkých měst kraje. Do hry se dostávají Kolín, Kladno nebo Mladá Boleslav.

V současné době je vytvořena skupina odborníků, kteří již mají zkušenosti v oblasti školství a s řešením podobného případu se setkali. Jejich úkolem je zmapovat všechny otázky týkajících se vyučujících předmětů a předložit návrh zákona, podle kterého má univerzita fungovat.

Umístění jednotlivých fakult bude záviset na několika faktorech. Fakulta zaměřená na farmacii a lékárenství by dostala třeba prostory bývalé závodní nemocnice v Příbrami.
V první fázi by mělo vzniknout přibližně pět fakult a v každém bývalém okresním městě minimálně jedno vysokoškolské pracoviště.

Finance a kantoři

Nad novou univerzitou, která má stát do dvou let, ale visí několik otazníků. Tím hlavním je, jak ji chce hejtman Středočeského kraje zafinancovat. Jedná se nejen o výstavbu nebo pronájem nových areálů, ale také o kvalitní finanční ohodnocení vyučujících.

Druhou otázkou zůstává personální obsazení. Aby univerzita mohla udělovat akademické tituly, musí mít příslušný počet kvalifikovaných odborníků. „Kde, a jak chce kraj sehnat tyto lidi při současné podfinancované situaci vysokých škol, mi není jasné,“ uvedla profesorka cizích jazyků Jitka Charvátová.

Studentská anketa

S žádostí o pomoc se středočeský hejtman obrátil rovněž na střední školy a gymnázia v kraji, jejichž studenti se prostřednictvím anket a hlasování vyjádřili k názvu budoucí univerzity. Na výběr byly například Univerzita Václava Havla, Přemyslovská univerzita ve Středních Čechách nebo Královská univerzita Střední Čechy. Právě pro tuto možnost se vyslovila většina studentů kutnohorského gymnázia.

ANKETA: Jaký máte názor na novou univerzitu Davida Ratha?

Karel Kolmann, 19 let, student:
Univerzitou ve středních Čechách by se určitě trochu pomohlo nezaměstnanosti a byla by to příležitost pro mnoho lidí. Může to být zajímavá představa mít fakultu přímo v bývalém okresním městě.

Jitka Charvátová, 31 let, profesorka:
Realizaci tohoto projektu nevěřím. Není mi jasné při současném situaci v kraji, kde chce pan Rath vzít finance na založení a provoz univerzity. Argumenty David Rath školu nepostaví.

Martin Píša, 19 let, student:
Vysokých škol ve spádové oblasti středních Čech je dost. Namísto nové univerzity by David Rath měl lépe finančně ohodnotit stávající učitele, kteří jsou při své práci dosti podhodnoceni.

Alena Bulvasová, 19 let, studentka:
Z pohledu obyčejného studenta mi tento nápad přijde jakou pouhý populismus nového hejtmana Ratha. Kraj by měl podle mě financovat jiné projekty a ve školství začít u základů a ne odshora.

Tadeáš Peták, 19 let, student:
Návrh vysoké školy nemá podle mě smysl. Vybudovat kvalitní univerzitu není otázkou dvou nebo čtyř let. A kvalitní učitelé půjdou raději do Prahy a ne na středočeskou univerzitu.

A co vy?Jaký máte názor na novou univerzitu Davida Ratha? Vyjádřit se můžete formou diskusního příspěvku.

Jakub Hybš