Cílem projektu „Vybudování a vybavení odborných učeben a dílen odborného výcviku SOŠ a SOU dopravní Čáslav“ je dílčí rekonstrukce haly školních dílen a vybavení dílenských prostorů určených pro výuku žáků z oboru Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, Karosář, Autotronik, Požární ochrana, vše v souladu se současnými požadavky trhu práce na proces výuky jednotlivých oborů. Celkové předpokládané náklady jsou 38,48 mil. Kč, dotace Integrovaného regionálního operačního programu by měla činit 34,63 mil. Kč a 3,85 mil. Kč spolufinancování z rozpočtu Středočeského kraje.

Zdroj: Youtube

Kraj škole poskytne v případě realizace i předfinancování ve výši předpokládané dotace, která bude vyplacena zpětně. „Investice do odborného školství dlouhodobě podporujeme, protože bez kvalitního vybavení není možné dobře připravit žáky na jejich budoucí profesní dráhu. Modernizace dílen určených pro výuku, možnost využívání digitálních technologií, to všechno je nezbytné pro náš dlouhodobý záměr zatraktivnit studium na odborných školách, a i díky dobrému vybavení přilákat nové žáky,“ vysvětlil radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Dronová show v Čáslavi se povedla. Připomněla výročí Jana Žižky

Zdroj: Deník/Michal Bílek