Díky podpoře obecního bydlení mohou vznikat nové bytové jednotky či může dojít k rozšíření stávajícího bytového fondu obcí. Konkrétně se jedná tedy o pořízení nových obecních bytů z nebytových prostor ve vlastnictví žadatele prostřednictvím rekonstrukce, modernizaci stávajících objektů, případně rekonstrukci bytového prostoru, který není možné v současné době užívat k bydlení. Minimální spoluúčast žadatele, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet, je stanovena na 15 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Dronová show v Čáslavi v sobotu 10. února 2024.
Dronová show v Čáslavi se povedla. Připomněla výročí Jana Žižky

Mezi ty patří projektová dokumentace, stavební, technický a autorský dozor, zařízení staveniště, bourací, demoliční a stavební práce, vestavěné vybavení, například vestavěné kuchyňské linky, vestavěné spotřebiče, dveře, sanitární zařízení a elektronické zabezpečovací, protipožární a kamerové systémy. Přijímání žádostí bude otevřeno od 16. dubna do 13. prosince 2024, a to prostřednictvím aplikace eDotace.

Maturitní ples tříd E4S a E4P v kutnohorském Lorci, 9. 2. 2024
Lorec opět patřil maturantům. Šerpy si převzali studenti průmyslové školy

„ Jsem rád, že prostřednictvím Fondu na podporu obecního bydlení můžeme jako kraj obce motivovat ve výstavbě dostupných bytů, které přispějí především k usnadnění nalezení bydlení například mladým rodinám,“ uvedl náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar. „Žádat mohou obce do 2000 obyvatel, přičemž maximální výše dotace je 1,2 mil. korun“ dodal Kašpar.