„Od nového ředitele očekáváme nejen odbornost muzeologickou a orientaci z hlediska kulturně historického, mělo by jít ale také o člověka s marketingovou a strategickou vizí, který dokáže využít potenciál místa k popularizaci výjimečného kulturního dědictví Středočeského kraje,“ uvedl radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda.

Doplnil, že kraj očekává prohloubení spolupráce s městem Kutná Hora a s lokální kulturní komunitou. „Doba mění požadavky na komunikační kanály a před tradiční kulturní instituce staví stále nové výzvy,“ dodal.

Světlana Hrabánková.
Světlana Hrabánková končí jako ředitelka Českého muzea stříbra. Kraj ji odvolal

Do výsledků výběrového řízení je pověřený vedením muzea Josef Kremla. Světlana Hrabánková v muzeu zatím působí jako řadový zaměstnanec.

České muzeum stříbra je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. České muzeum stříbra je jedno z nejstarších a sbírkově nejzajímavějších muzeí v České republice. Jeho historie začíná v roce 1877 činností archeologického sboru Vocel. Muzejní sbírku v současné době tvoří bohaté fondy geologické a mineralogické, početné unikátní exponáty z oboru hornictví, hutnictví a mincovnictví, které patří mezi nejstarší v Evropě, rozsáhlé soubory uměleckořemeslné, výtvarné, etnografické a především archeologické.

Světlana Hrabánková ve funkci ředitelky Českého muzea stříbra v Kutné Hoře: návštěva prezidenta Václava Havla v Kutné Hoře dne 6. září 1996. Při příležitosti návštěvy Hrádku zahájil výstavu „České stříbro ražené v minci“.
Tak šel čas se Světlanou Hrabánkovou: v muzeu stříbra přivítala i Václava Havla

Mnohé sbírkové předměty z různých podsbírek patří k celoevropským unikátům. Kromě přípravy a realizace programů pro návštěvníky, tato organizace provádí též badatelskou činnost. Muzeum sídlí v památkové rezervaci v historické budově v centru Kutné Hory. Každoročně jej navštíví tisíce návštěvníků, mezi nimiž jsou v hojné míře zastoupeni i zahraniční turisté.