O rozdělení 18,5 milionu korun už jednala středočeská rada a radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha připomněl, že jde o další balíček žádostí středočeský škol a školských zařízení, přičemž využití peněz z fondu investic si navrhují podle svého uvážení a svých priorit. „Obvykle jde o různé opravy nebo pořízení nákladnějšího vybavení do výuky,“ upřesnil radní.

Zdroj: Youtube

Například právě Střední zemědělská škola Čáslav chce podle Váchy za zhruba 450 000 korun koupit zemědělské stroje pro obory Zemědělec-farmář a Agropodnikání. Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník plánuje za 230 000 korun pořídit tři speciální výukové stoly pro elektrikáře, které budou využívány v rámci odborného výcviku žáků. Gymnázium Joachima Barranda Beroun žádalo o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu investic v celkové výši 440 000 korun na nákup interaktivní tabule a na vybudování venkovní posilovny.

Peníze pro dětské domovy

Mezi žadateli byly i čtyři dětské domovy. Ty podle vyjádření Středočeského kraje plánují nákup nových vozidel na přepravu dětí k lékaři, na sportovní a kulturní akce, letní a zimní rekreaci a podobně. „Další školy žádaly o souhlas s čerpáním prostředků pro různé stavební úpravy, sanační práce, opravy sociálních zařízení nebo rekonstrukci kotelny,“ píše se na webu Středočeského kraje.