Návštěvníci Kutné Hory se ale nemusejí obávat, podzimní prohlídky středověkého dolu přerušeny nebudou. A to ani v případě, že by stavební práce začaly již před koncem října, tedy před ukončením turistické sezóny.

„Pokud stavební práce začnou dříve, sice to omezí kapacitu prohlídek zhruba na polovinu, ale budeme provádět dál s tím rozdílem, že návštěvníci vejdou do důlního díla po schodišti v takzvaném horním trejvu, projdou velkou část štoly a stejnou cestou se budou vracet zpět,“ uvedl vedoucí průvodců Vojtěch Vörös.

Ředitelka Českého muzea stříbra Světlana Hrabánková uvedla, že pravidelné báňské kontroly důlního díla, které probíhají mimo návštěvnickou sezónu a před každým jejím zahájením, jsou povinné ze zákona, protože i kutnohorský středověký důl přísným předpisům Českého báňského úřadu.

„Děkujeme našemu zřizovateli, Středočeskému kraji, neboť pro nás opět vyčlenil nemalou finanční částku na údržbu a stavební zásahy v důlním díle. Tato památka si to zaslouží, je jedním z turisticky nejvyhledávanějších objektů ve středních Čechách. Podzemní trasu navštíví ročně více než 100 tisíc lidí,“ doplnila Hrabánková.

Za poslední rok je to již druhý projekt zásadní opravy Českým muzeem stříbra provozovaného středověkého dolu. Před otevřením letošní turistické sezóny bylo po více než dvouleté přípravě a za téměř 7 milionů korun kompletně vyměněno schodiště pro sestup do středověkého dolu.

Avšak těmito velkými projekty údržba středověkého dolu nekončí, v plánu jsou ještě další drobnější zásahy, kterými bude na další dlouhé období zajištěn bezpečný provoz této významné památky. Kutnohorský muzejní důl na oselském rudním pásmu, jehož původní části pocházejí ze 14. století patří mezi nejvýznamnější historické doly v ČR. Jedná se také o nejstarší veřejnosti přístupný důl v České republice.