Na slavnostním shromáždění, konaném v kostele sv.Vavřince v hornickém městě Chodově v rámci 15. Setkání hornických měst a obcí České republiky převzala cenu Český permon v 1.kategorii - Hornický folklór předsedkyně výboru sdružení, ředitelka Českého muzea stříbra v Kutné Hoře PhDr.Světlana Hrabánková, která je zároveň v jedné osobě i iniciátorkou, hlavní pořadatelkou, produkční i scénáristkou této slavnosti.

Díky Královskému stříbření, které letos oslavilo dvacetileté jubileum a které se postupně stalo nejvýpravnější a nejkvalitnější akcí svého druhu v České republice, ožívají každým rokem staré hornické zvyky a sláva středověké Kutné Hory, královského horního města.

Cenu Český permon v rámci České republiky udílí Hornické konsilium od r. 2004 a to 1x ročně v pěti kategoriích osobnostem nebo institucím, které se významně zasloužily o rozvoj hornických tradic.

Významné ocenění předával dr. Hrabánkové Perkmistr SHH Ing. Miroslav Šťastný a výkonný tajemník SHH Ing.Pavel David. Celá slavnost se odehrála ve slavnostní a srdečné atmosféře. Mnozí ze zúčastněných přicházeli dr. Hrabánkové osobně gratulovat a vyjadřovali své krásné dojmy z návštěvy Královského stříbření a Kutné Hory i potěšení, že cenu získala právě slavnost připomínající nejstarší hornické tradice a historii města, které je pro české hornictví a hutnictví neopominutelným pojmem a symbolem slávy.

Zároveň však litovali, že představitelé Kutné Hory samotné, jako v podstatě nejslavnějšího hornického města, poněkud zapomínají na své hornické kořeny a doposud nenašli cestu mezi ostatní hornická města a jejich tradiční aktivity.

Cenu Český permon při tom získalo město Kutná Hora nepřímo již podruhé. V kategorii Záchrana hornických památek přebrala tuto cenu v r. 2008 dr. Hrabánková pro České muzeum stříbra Kutná Hora.