Cílem návštěvy kutnohorských studentů bylo pracovat se španělským partnerem, IES Andreu Sempere, na tvorbě tras udržitelného cestovního ruchu v Alcoy, Kutné Hoře a okolí, a poznat místní kulturní a přírodní dědictví.

V říjnu se role vystřídají a Španělé dorazí na návštěvu do Kutné Hory.