Tento projekt se konal na základní škole i v minulých letech. Zahraniční studenti se po celý týden účastní výuky, připravují si pro žáky speciální program a mluví na ně pouze anglicky. Tím se mezi žáky a zahraničními studenty prohlubuje mezikulturní znalost o zemích a o toleranci mezi jazyky.

Ve středu 21. února v dopoledních hodinách se konala na Základní škole Jana Palacha akce s názvem Global Village. Zahraniční studenti si v tělocvičně školy připravili stánky, kde ukazovali kutnohorským žákům vlajku své země, tradiční předměty nebo oblečení a nabídli i něco na ochutnání z tradičních jídel.

„V průběhu týdne poznají studenti s našimi žáky lépe i Kutnou Horu. Navštívili jsme například chrám svaté Barbory,“ řekla jedna z organizátorek projektu Olga Kryszczuk ze Základní školy Jana Palacha. Díky tomuto projektu vzniknou mezi žáky školy a zahraničními studenty přátelství. „Hlavně žáci z vyšších ročníků si poté vyměňují telefonní čísla a jsou v kontaktu,“ upřesnila.