V rekreačním středisku „V Zátiší" v ulici Na Poustce se sešlo celkem 88 soutěžících z celé republiky. Soutěžilo se tradičně v 11 odbornostech, k nimž patří chov králíků, drůbeže, holubů, okrasného ptactva, psů, koček, drobných hlodavců, ovcí a koz, kožešinových zvířat a také akvaristika a teraristika.Výkony soutěžících hodnotilo deset tříčlenných komisí složených z předních odborníků Českého svazu chovatelů.

Vedle vlastní soutěže, kterou představovalo hodnocení písemné práce, odborný test, poznávání plemen či druhů zvířat a odborný pohovor, se našel čas i na doprovodný program. Jeho obsahem bylo především poznávání do Šluknovského výběžku. Účastníci tak měli v programu zahrnutou i prohlídku Rumburské lorety, návštěvu nedalekého města Neugersdorfu či Motýlího domu v Jonsdorfu v Německu, prohlídku Krásné Lípy a Domu Českého Švýcarska a sportoviště ČŠ i některé blízké lokality NP ČŠ. Většina účastníků absolvovala i výlet do ZOO v Děčíně. Velký zájem byl i o ukázku králičího hopu a přednášku veterinární lékařky týkající se etologie zvířat. Na závěr akce se všichni dobře pobavili na diskotéce.

Okresy Kutná Hora a Kolín reprezentovalo celkem 10 soutěžících, z toho 8 studentů Střední zemědělské školy Čáslav. Jeden ze studentů soutěžil dokonce ve dvou odbornostech.

Výsledky jsou vynikající. V chovu ovcí a koz získal Michal Strašil 2. místo. V chovu psů získal David Kasal 2. místo, Josef Komberec 3. místo a Eliška Mayerová 4. místo. Velký úspěch přišel i v chovu králíků. Veronika Krbcová získala 1. místo a Josef Komberec 4. místo. V chovu holubů byl Lukáš Hamsa stříbrný a v chovu akvarijních ryb Ondřej Husák bronzový. V chovu drobných hlodavců skončila Dana Štípková na 4. místě a Iveta Žaloudková na 5. místě a v chovu ušlechtilých koček získal Daniel Štípek 4. místo.

K velkým úspěchům z národního kola přidala posléze studentka Střední zemědělská školy Čáslav Veronika Krbcová v oboru chov králíků postup do mezinárodního kola v Žilině a zde obsadila krásné 2. místo. Tímto finálem skončil letošní ročník Olympiády mladých chovatelů.

Pořadatelé a účastníci tímto zároveň děkují Městskému úřadu Čáslav a SRPŠ při SZeŠ Čáslav za poskytnutý příspěvek, bez něhož by tato akce byla pro řadu soutěžících finančně nedostupná.

Co říci na závěr? Nás všechny spojuje společný zájem – chov různých druhů zvířat. Provází jej úspěchy, ale i nezdary tak, jak tomu obecně v životě bývá. Aniž si to mnozí uvědomují, tak účast v olympiádě je velice dobrou průpravou pro život. Chov zvířat je o odpovědnosti za živé tvory, kteří nám přinášejí radost a uspokojení. Soutěž, a tou olympiáda je, především znamená, že každý účastník alespoň v koutku duše doufá, že vyhraje, nebo se alespoň umístí na prvních místech. To ale pochopitelně u všech nelze. Proto je celostátní kolo hlavně zkušenost, která se bude hodit v příštích letech, ale i v dalším životě. Tak ze soutěžících postupně vyrostou zkušení chovatelé, lidé mající svůj koníček, kterým aktivně naplní svůj volný čas.

Autorka: Jana Nováčková