Studenti ze zapojených škol procházejí několika fázemi projektu. Učí se vnímat své okolí v nové perspektivě, tedy s tím, že oni sami v něm mohou něco změnit a ovlivnit. Přemýšlejí nad tím, jak zlepšit prostor, ve kterém se pohybují. Do projektu Lepší místo ve škole se tentokrát zapojily Střední průmyslová škola, Gymnázium J. Ortena a SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora.

„V rámci našeho podnikání a směřování nám jde o princip a smysl. Projekty Lepšího místa mají reálný dopad na občany, děti i studenty a učí je být aktivní, přicházet s nápady, hledat argumenty, participovat a spolupracovat,“ vysvětluje partnerství v projektu jednatel EC Kutná Hora Petr Polívka. Studenti své nápady promýšlejí, připravují si rámcový rozpočet, učí se své nápady přetavit do prezentací tak, aby zaujali veřejnost i porotu. „Veřejný prostor je pro naši firmu velké téma, naše herní prvky jsou často jeho součástí. Je pro nás tedy přirozeným krokem podílet se na projektech Lepšího místa a rádi podpoříme nápady studentů,“ doplňuje Radek Herold, ředitel firmy Herold.

Společně s vedením jednotlivých škol budou vybrány za každou školu tři nejlepší nápady, které studenti rozpracují do prezentací, v nichž je například i část věnovaná rámcovému rozpočtu. Průběh první fáze projektu popisuje Petr Steklý z Lepšího místa: „Setkáváme se se studenty ve výuce a povídáme si s nimi o možnostech, jak vylepšit jejich školu či okolí. Ptáme se jich, diskutujeme, zajímá nás, jak mladá generace přemýšlí a kam směřuje.“

V Kutné Hoře už děti a studenti v rámci projektu Lepší místo ve škole vymysleli spoustu skvělých nápadů na zvelebení škol. Vyrostl skleník na terase ZŠ T. G. Masaryka, vznikla venkovní učebna pod borovicí na ZŠ Žižkov a mobilní mini kuchyňka na SOŠ a SOU řemesel. „Jednotlivé nápady jsou pro nás takovým malým vhledem do světa dětí a studentů. Jejich nápady jsou inspirativní a dělají radost. Navíc se studenti v rámci projektu učí dovednostem, které jsou pro jejich budoucnost nedocenitelné,“ doplňuje Kamila Drtilová z Lepšího místa.

Během května studenti rozpracují své nápady do PPT prezentací. Z každé školy postoupí 3 vybrané projekty do finále a hlasy na podporu jednotlivých projektů bude moci získat každá škola i v průběhu veřejného hlasování, které se uskuteční od 4. do 13. června na portálu Lepšího místa. Na konci června čeká studenty velké finále před nezávislou porotou.

Na základě veřejného hlasování a hlasování poroty pak bude vyhodnocen nejlepší nápad, jehož realizaci podpoří EC Kutná Hora, Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, firma Herold a město Kutná Hora.